องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 113
สัปดาห์นี้2,302
เดือนนี้15,522
ปีนี้186,264
ทั้งหมด353,902

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมขายกล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องสุ่มอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
งบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28
แบบฟอร์มส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 39 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะ ซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จำนวน 2 ชุด ของสำนักปลัดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
23 พ.ค. 2565
ที่ สน 0023.5/ว 166 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา เดือน เมษายน 2565
23 พ.ค. 2565
ที่ สน 0023.3/8595 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การคัดเลือกยุวกาดชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565
23 พ.ค. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 8611 ลว 23 พ.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
20 พ.ค. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 8436 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน
20 พ.ค. 2565
ที่ สน 0023.5/ว161 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2565
20 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3 ลว 20 พ.ค. 2565 เรื่อง การจัดสรรงบปะมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
24/05/2565
25/05/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/05/2565
25/05/2565
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning
กค.
25/05/2565
25/05/2565
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[เอกสาร]
กค.
25/05/2565
25/05/2565
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[เอกสาร]
กศ.
24/05/2565
25/05/2565
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning
สน.คท.
24/05/2565
25/05/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ