องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 1585
เดือนนี้3,949
ทั้งหมด157,307

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำเวทีประชาคมและแผนชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังฯ
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ของกองช่างฯ
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบรายเดือน ของงานป้องกันฯ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 2010 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/2044 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
02 ก.พ. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว2052 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนม
01 ก.พ. 2566
ที่ สน 0023.6/113 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่สนใจเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินการดีเด่น
01 ก.พ. 2566
ที่ี สน 0023.5/ว1909 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2565
01 ก.พ. 2566
ที่ สน 0023.6/1924 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ