องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
สัปดาห์นี้3,339
เดือนนี้16,585
ปีนี้199,020
ทั้งหมด378,138

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การจัดกิจกรรมขายกล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องสุ่มอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview55
งบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview52
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งตามหลักการ 3Rs
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ที่ใช้แล้ว
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษเอ4 จำนวน 100 รีม ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้า จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโคมเทียนแก้ว เทียนหอม จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
28 มิ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 10909 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอแจ้งจุดรวบรวมขนส่งขยะอันตราย ตามนโยบาย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จังหวัดสกลนคร
28 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 10913 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดเก็บข้อมุลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภุมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย
28 มิ.ย. 2565
ที่ สน 0023.5/ว 210 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 มิ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/10876 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖5
27 มิ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/655 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร "ทักษะคิด พิชิตอุบัติเหตุทางถนน"
27 มิ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/656 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดสกลนคร


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/06/2565
28/06/2565
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
23/06/2565
28/06/2565
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สบ.พถ.
24/06/2565
28/06/2565
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สน.บถ.
28/06/2565
28/06/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
กศ.
28/06/2565
28/06/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ
กพส.
28/06/2565
28/06/2565
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร
[แบบฟอร์ม 1 (อปท.)]
[แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ