องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25