องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

folder รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76