messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
ันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนากาย พัฒนาใจ สูงวัยมีสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองแวงใต้ ดำเนินการโครงการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแวงใต้
ผู้โพส : admin