ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้,ขาตั้งฯ และเสาจบฯ) ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง