ชื่อเรื่อง : สนามกีฬาต้านยาเสพติด
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ มีสนามกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถพัฒนาการแข่งกีฬาสำหรับเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างทักษะที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น
ชื่อไฟล์ : jkLgIB9Fri121954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้