ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : JVDh9KqThu95008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้