ชื่อเรื่อง : วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย คือวันจักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2567 โดยมีนายสัขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี นางอารีรัตน์ วิเวก แม่บ้านมหาดไทย นายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. หนองแวงใต้ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ กำนัน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีรัตนมงคล บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ชื่อไฟล์ : AReTD7OTue31729.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้