ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๘๗๕ คน ๒๐ วันทำการ ๑๗,๕๐๐ ถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียน ๗ แห่ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง