ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดบรรจุถุง จำนวน ๒๐ วันทำการ ๔,๑๒๐ ถุง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง