ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดบรรจุถุง จำนวน 11 วันทำการ 1,793 ถุง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง