ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน 860 คน 11 วันทำการ 9,460 ถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียน ๗ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง