ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน 775 คน 19 วันทำการ 14,725 ถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียน 7 แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....