messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดชำระภายใน วันที่30 มิถุนายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์ การทำหมวก ขัน ตระกร้า จากกระป๋อง grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ แผนควบคุมยาสูบ (แผน 1) ผลงานเด่น grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะ จ้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา ม.11 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๓๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview186
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview159

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview19

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม