องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ซื้อพัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน 36 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อพัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน 3 รายการ (หน้ากากอนามัย,ถุงมือ,เจลล้างมือ)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาบัว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง, ป้ายพร็อพ (ป้ายแบบมือถือ) เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 150 รีม
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดบรรจุกล่อง จำนวน 22 วันทำการ 19,162 กล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มยู.เอส.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดบรรจุกล่อง จำนวน 22 วันทำการ 4,576 กล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกก่อง - บ้านห้วยหิน รหัสสายทาง สน.ถ.133-05
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างก่อสร้างโครงการชุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ปุ่งนกเป้า) บ้านหนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 231 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32