messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ เช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (สำหรับรอบระยะเวลา 28 ก.ค.2567-ก.ค.2568)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 ป้าย ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาการแสดงนางรำ เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาฯ ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถยนต์พร้อมเครื่องเสียง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะ จ้างตกแต่งขบวนรถแห่ฯ จำนวน 1 ครั้ง ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯและเครื่องดื่มถวายพระ จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผู้ชนะ ซื่อเทียน และสังฆทาน สำหรับโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ของกองช่างฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารขนาดเอสี่ จำนวน 89 แผ่น พร้อมเข้าเล่ม ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะ ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ SSD กล่องใส่ฮาร์ดิส 2.5 นิ้ว ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้า จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้า จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผู้ชนะ จ้างเติมน้ำยาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU ของกองสวัสดิการสังคมฯ
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเปลี่ยนเมนบอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สน.ถ. 133-02 (สายทางบ้างนาบัว - บ้านโนนเจริญศิลป์) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเยี่ยม หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 772 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39