องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 39 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามศียร หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจำปาหอม หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จำนวน 2 ชุด ของสำนักปลัดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซืั้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร 31 วัน 6,386 กล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 875 คน 31 วัน 27,125 กล่อง สำหรับนักเรียนโรงเรียน 7 แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 20 (ทั้งหมด 327 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17