องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายยุวชาติ ยงบรรทม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายยุวชาติ ยงบรรทม
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรกร ฝ่ายรีย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวัชรกร ฝ่ายรีย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134