องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางพรรณี โลกลินไลน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรรณี โลกลินไลน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75