messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
info
No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
การทำหมวก ขัน ตระกร้า จากกระป๋อง[13 มิถุนายน 2567]
โครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร (สภาเด็กและเยาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567[31 พฤษภาคม 2567]
ันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 หลักสูตร การส่งเสริมพัฒนากาย พัฒนาใจ สูงวัยมีสุข ณ...[21 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567[19 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดชำระภายใน วันที่30 มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์ การทำหมวก ขัน ตระกร้า จากกระป๋อง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ แผนควบคุมยาสูบ (แผน 1) ผลงานเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมารถยนต์พร้อมเครื่องเสียง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ของกองช่างฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp