องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ 163 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4270-4788 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) : saraban@nongwaengtai.go.th

folder แผนกองสวัสดิการ 2563
photo โครงการ ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]  
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder แผนกองสวัสดิการ 2562
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยเอดส์/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน/บันทึก MOU/โครงการจิตอาสาฯ / ภาพกิจกรรมจิตอาสา/โครงการจิตอาสาฯ / ภาพกิจกรรมจิตอาสา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ /ภาพกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อการส่งเคราะห์/แบบฟอร์มต่าง ๆ/ แบบ ดร.01/แบบ ดร.02 /แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ /แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 087-2164957
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76