messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ประจำปีงบประมาณ 2567
folder ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุและแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสวัสดิการสังคมฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษเอ 4 จำนวน 35 รีม ของสำนักปลัดฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะ จ้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา ม.11 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๓๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview186
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview159
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๒ วัน ๕,๑๒๖ ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview192
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview175
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานกองช่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview196

folder ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 4(กรกฏาคม 2562 - กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview141
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview147
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3(เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview145
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วง ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview173
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วง ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview172
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศพด ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview163