messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ. 2566 - 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 51
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 129
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 179
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1