messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 105
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 157
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 151
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 162
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1