messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 119
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 176
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 150
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 143
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1