messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. รอบ 6 เดือน ปี ต.ค. 2565- มี.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือ/แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 122
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 152
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1